صفحه اصلي > آزمایشگاه انعقاد 

 
معرفی آزمایشگاه تخصصی انعقاد

آزمایشگاه انعقاد سازمان انتقال خون ایران همزمان با تاسیس سازمان در سال 1353و با توجه به اینکه بسیاری از دریافت کنندگان خون،  بیماران مبتلا به بیماری های خونریزی دهنده بودند،  به منظور تشخیص صحیح بیماری های خونریزی دهنده برای اولین بار در ایران تاسیس شد.

در طی سالها پانل های تشخیصی و تخصصی بیشتر و بیشتری به پانل های اولیه اضافه شد و رشد کمی و کیفی در ارایه خدمات تشخیصی انعقادی طی تمام سال ها بوجود آمد. در نهایت با انجام آزمایش‌های روتین و تخصصی در این بخش می‌توان در تشخیص و کنترل درمان بیماری‌های انعقادی نقش مهمی را ایفا کرد. بخش انعقاد آزمایشگاه های تخصصی سازمان انتقال خون خدمات گسترده ای شامل آزمایش های مختلف در زمینه بررسی اختلالات عملکرد پلاکتی، اندازه گیری سطح فاکتورهای انعقادی، ارزیابی بیماری ون ویلبراند، سایر بیماری‌های خون‌ریزی دهنده و اختلالات ترومبوفیلی را به بیماران محترم ارائه می‌دهد.

شاخص های مهم بخش انعقادی عبارتند از:

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001-2015
 • استفاده از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش‌های انعقادی
 • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر ازمایش های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد قابل انجام بوده و این وسعت از خدمات تشخیصی در حوزه بیماری های انعقادی در سطح کشور بی نظیر یا کم نظیر است.
 • بکارگیری روشهای کنترل کیفی داخلی و خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
 • انجام اغلب تست های روتین و اندازه گیری سطح فاکتورهای انعقادی و آزمایش های غربالگری HIT و اندازه گیری سطح هپارین بطور روزانه و سایر آزمایش های تخصصی حداقل دو بار در هفته
 • استفاده از کارکنان با مدارک تحصیلی مرتبط حوزه آزمایشگاه و حداقل مدرک لیسانس و همچنین مشاورین مجرب در این زمینه
 • راه‌اندازی و انجام برخی از آزمایش های بسیار تخصصی از جمله آزمایش تخصصی تشخیص بیماری ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین  (HIT ) برای اولین بار در کشور
 • عضویت در برنامه کنترل کیفی بین المللی WFH
تست های قابل انجام در آزمایشگاه تخصصی انعقاد سازمان انتقال خون ایران
 
 • Prothrombin Time ( PT)
 • Mixed Prothrombin Time ( Mixed PT )
 • Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT )
 • Mixed Activated Partial Thromboplastin Time ( Mixed aPTT )
 • Trombin Time (TT)
 • Reptilase Time (RT)
 • Fibrinogen Activity
 • Fibrinogen Antigen
 • Fibrinogen / Fibrin Degradation  Products (FDP )
 • D-dimer
 • Factor  II Assay
 • Factor   V Assay
 • Factor VII Assay
 • Factor VIII Assay
 • Factor VIII Chromogenic
 • Factor  IX  Assay
 • Factor  X  Assay
 • Factor  XI  Assay
 • Factor  XII  Assay
 • Factor  XIII Deficiency  Screen ( Clot Solubility Test )
 • Factor XIII activity test 
 • HMWK Assay
 • Prekallikrein Assay
 • Inhibitor Titer of all of the Coagulation Factors
 • Modified Nijmegen F VIII inhibitor.
 • Von Willbrand Factor Function ( Ristocetin Co- Factor) 
 • Von Willbrand Factor Function  ( vWF Collagen Binding  Assay )          
 • Von Willbrand Factor Antigen
 • VWF:PP*
 • Ristocetin Induced  Platelet Aggregation  (RIPA)
 • Platelet -Aggregation (ADP)
 • Platelet –Aggregation (Arachidonic Acid)
 • Platelet –Aggregation (Collagen)
 • GP IIb / III (CD 41/CD 61)
 • Platelet –Aggregation (Ristocetin)
 • Platelet  Factor III*
 • GP Ib / IX (CD 42)
 • Anti Thrombin Activity 
 • Anti Thrombin Antigen*
 • Protein S Activity
 • Total  Protein S  Antigen*
 • Free  Protein S   Antigen
 • Activated Protein C Resistance (APC-R)
 • Protein C Activity
 • Protein C Antigen* 
 • Lupus Anti –Coagulant (Screen & Confirm)
 • PTT- LA
 • Hexagonal assay
 • dRVVT  Screen
 • dRVVT  Confirm
 • SCT Screen
 • SCT confirm
 • ACL IgG/IgM
 • APL IgG/IgM
 • Beta 2 GPI IgG/IgM*
 • Alpha2 Anti Plasmin
 • Plasminogen
 • Anti Xa assay (Heparin level)
 • Anti Xa assay (Rivaroxaban level)
 • ADAMTS 13 activity
 • ADAMTS 13 inhibitor
 • HIT screening test (Heparin Induced Thrombocytopenia)
 • HIPA assay (HIT confirmatory test)

 

 

لطفا قبل از ارسال نمونه جهت انجام تست های ستاره دار (*) با شماره تلفن آزمایشگاه انعقاد 88625504-021 و یا تلفن پذیرش آزمایشگاه 88610011-021 قابل انجام بودن تست را هماهنگ فرمایید.

لطفا در صورت لزوم برای اطلاع از روش نمونه گیری و یا انتقال نمونه به آزمایشگاه با شماره های 88625504-021 یا 88610011-021 تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات و فرم تست های تشخیصی HIT

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) یک اختلال تهدید کننده ی حیات است که ممکن است  در 1 تا 5 درصد از بیمارانی که داروی هپارین مصرف می کنند رخ دهد و در صورت عدم تشخیص صحیح و به موقع می تواند منجر به رخدادهای تروومبوتیک با خطر مرگ و میر بالا  گردد.

از آنجایی که تشخیص قطعی این بیماری اساسا بر پایه تشخیص حضور آنتی بادی‌های ضدکمپلکس PF4/heparinدر جریان خون می باشد و بررسی درجه بندی بالینی (بر اساس 4Ts scoring system) صرفا جهت بررسی مقدماتی بیماران بوده و نیازمند تایید آزمایشگاهی است لذا اهمیت نقش آزمایشگاه در تایید تشخیص HITمشخص می گردد.

تستهای تشخیص این بیماری به دو گروه زیر تقسیم می شود:

1-    تست‌های ایمونولوژیک که خط مقدم تشخیص  Anti PF4/Heparin Ab در جریان خون بیماران بوده و به عنوان تستهای غربالگری شناخته می شود که به دلیل ارزش پیش آگاهی دهنده منفی (NPV) بسیار بالا، نتیجه منفی آنها ردکننده بیماری است. این گروه از تستها صرفا به حضور این آنتی بادی ها پرداخته و امکان تفکیک آنتی بادی های فعال کننده پلاکتی از سایر آنتی بادی های بدون فعالیت را ندارند.

2-    تست‌های تاییدی بر پایه ی عملکرد پلاکتی (HIPA assay) جهت بررسی وجود گروهی از آنتی بادی‌های ضد کمپلکس PF4/heparin  می پردازد که توانایی فعال سازی پلاکتها و لذا بروز وقایع ترومبوتیک را دارند.

نحوه ی ارسال صحیح نمونه جهت انجام تست Heparin Ab/anti-PF4

جهت انجام تست های غربالگری و تاییدی، 6 میلی لیتر نمونه ی خون کامل بدون ضدانعقاد (لخته) جهت تهیه ی  سرم تازه نیاز می باشد که حداکثر ظرف یک ساعت پس از نمونه گیری باید به آزمایشگاه سازمان انتقال خون ارسال شود. درصورت تاخیر در ارسال نمونه خون کامل طبق زمانبندی فوق، پیشنهاد می شود  3cc سرم از نمونه ی خون بدون ضد انعقاد بیمار تهیه گردد و جهت انجام آزمایشات در اسرع وقت به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ایران ارسال گردد.

شرایط حمل نمونه خون کامل و/یا سرم در دمای اتاق (24-18) می باشد. نمونه جهت تستهای غربالگری ترجیحا ظرف حداکثر 4 ساعت باید انجام شوند و نمونه تستهای تاییدی در صورت عدم امکان انجام تست ظرف 4 ساعت میبایست  در دمای کمتر از منفی 20 درجه سلسیوس منجمد و حمل گردند. لطفا همراه نمونه ارسالی بیمار، فرم اطلاعات بالینی و دارویی وی که در ذیل فایل آن  قابل دسترسی می باشد توسط پزشک معالج یا پرستار مسئول با دقت تکمیل گردیده و ارسال گردد.

 

دریافت فرم ارزیابی بالینی بیماران مشکوک به ترومبوسیتوپنی  ناشی از هپارین

همکاران آزمایشگاه تخصصی انعقاد
 
مسئول آزمایشگاه تخصصی انعقاد: خانم دکتر مینو احمدی نژاد؛ متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
 
کارشناسان بخش: دکتر علی رجبی- روشنک شمع ریز- مهسا مجتبوی- دکتر سارا ریاحی- سیمین جعفری- منیژه میرزایی- بهاره اسدی
 
[3960]