بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها
 

1- براساس نوع نیاز سازمان انتقال خون مناقصات کیسه های خون برگزار ی گردد.

2- شرایط فنی کیسه از نظر نوع استاندارد مربوطه و سایر مستندات بررسی می گردد.

3- پس از کامل بودن مستندات لازم( GMP , CE ,ISO) نامه جهت ارسال نمونه کیسه تهیه می گردد.

4- پس از دریافت کیسه ها از نظر کاربردی مشخصات برچسب ارزیابی می گردد.

5- پس از ارزیابی انجام شده نتایج به ادارات ذیربط ارسال می گردد.

شناسه خدمت: 16041578000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران مدیریت کنترل کیفی ستاد |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به کسب و کار         

نوع مخاطبین : شرکت های تامین کننده یا وارد کننده کیسه های خون      

ماهیت خدمت: حاکمیتی

سطح خدمت : استانی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : دریافت مستندات لازم و دریافت نمونه (کیسه)

قوانین و مقررات بالادستی : دستورالعمل ها و استانداردهای مدون سازمان انتقال خون 

آمار تعداد خدمت گیرندگان:اطلاعات محرمانه است

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر:-

نحوه دسترسی به خدمت:

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

مدیریت کنترل کیفی ستاد

مدیریت کنترل کیفی ستاد

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: کارشناسان مدیریت کنترل کیفی ستاد مرکزی

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: - 

مرحله اطلاع رسانی خدمت : غیرالکترونیکی (مکاتبات و مناقصات)

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی                    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی:دریافت نمونه (کیسه) ، ارزیابی و ارسال نتایج

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی (نامه)  

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت کیسه 2- ارزیابی کیسه های خون 3- ارسال نتایج به معاونت های مربوطه


1) بررسی کیسه های خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکت ها توسط کدام مرجع در سازمان انتقال خون صورت می گیرد؟

مدیریت کنترل کیفی ستاد مرکزی

2) نحوه انجام این خدمت به چه شکل است؟

بر اساس نوع نياز سازمان انتقال خون مناقصات كيسه هاي خون برگزار مي گردد. شرايط فني كيسه از نظر نوع استاندارد مربوطه و ساير مستندات بررسي مي گردد. پس از كامل بودن مستندات لازم( ISO ,CE , GMP (نامه جهت ارسال نمونه كيسه تهيه مي گردد. پس از دريافت كيسه ها از نظر كارردي مشخصات برچسب ارزيابي مي گردد. پس از ارزيابي انجام شده نتايج به ادارات ذيريط ارسال مي گردد. 

3) این خدمت به چه گروه هایی ارائه می شود؟

شرکت های تولیدکننده یا واردکننده کیسه های خون

مسئول انجام خدمت: کارشناسان مدیریت کنترل کیفی ستاد مرکزی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه، 8 الی 15:45

آدرس: بزرگراه شيخ فضل‌اله نوري- تقاطع بزرگراه شهيد همت- جنب برج ميلاد- سازمان انتقال خون ايران- کنترل کیفی ستاد

پست الکترونیکی: info@ibto.ir

تلفن: 88601559 و 88601560