صفحه اصلي > ايمونوهماتولوژي > تماس با ما 

 
تماس با هماتولوژي

شماره تماس: 88601606

نشاني: آزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي، ساختمان ستاد مركزي، بلوك A، طبقه سوم، بزرگراه همت، تهران

ايميل: info@ibto.ir و IIRL@ibto.ir

پاسخگو: امیرعلی نقی، مسئول آزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي و انجماد خون