صفحه اصلي > دستورالعمل بروز رسانی محتوا 

 

دستورالعمل بروز رسانی وب سایت سازمان انتقال خون ایران

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش و گردش کاری است که به روزرسانی محتویات و مستندات پرتال سازمان را

به سادگی امکان پذیر و قابل اجرا کند.

مسئولیت

روابط عمومی ستاد مرکزی سازمان و روابط عمومی ادارات کل انتقال خون سراسر کشور وظیفه ورود و به روزرسانی اطلاعات پرتال اصلی و زیرپرتال ها را بر عهده دارند.

خروجی فرآیند

خروجی این فرآیند وجود یک پرتال دقیق و به روز است.

مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و همکاری های بین الملل، دفتر فناوری اطلاعات و ارتیاطات و روابط عمومی ادارات کل انتقال خون سراسر کشور است که مسئولیت به روز رسانی بخش هایی از پرتال یا زیرپرتال ها و پشتیبانی فنی را دارند.

دستورالعمل بارگذاری محتوای وب سایت

مهمترین مواردی که در این سایت بروزرسانی می گردند عبارتند از:

  • اخبار و رویدادها
  • اطلاعیه ها ، بخشنامه ها ، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها
  • گزارشات و نشریات
  • میز خدمت الکترونیکی ، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمات
  • اطلاع رسانی خدمات و فرآیندها ، شناسنامه خدمت
  • صفحات داخلی مربوط به زیرساخت ها و مدیریت ها
  • مناقصات و مزایدات
  • مطالب مربوط به رویدادها
  • اطلاعات تماس شامل شماره تلفن ، ارتباط به مدیرعامل ، معاونت ها و مدیران کل
  • موارد کلی مرتبط با تارنما