صفحه اصلي > خون‌هاي نادر 

 

برنامه ملي اهداكنندگان خون‌هاي نادر در ايران

Iranian National Rare Donor Program

سازمان انتقال خون ايران با توجه به توانمندي‌هاي علمي و فني موجود‌، در راستاي ارائه خدمات بهتر به ‌گروه ويژه‌اي از جامعه كشور كه داراي خون نادر مي باشند، از طريق شركت در پروژه JPRM 2008-2009 با همكاري سازمان جهاني بهداشت، استقرار برنامه ملي خون‌هاي نادر را در نظر گرفت. افراد داراي گروه خون‌هاي نادر‌، افرادي هستند كه مشابه خون آنها فقط در هر 5000 تا 10000 نفر جمعيت جغرافيايي جامعه موجود مي‌باشد.

در ارديبهشت ماه سال 1387 با مكاتبات به عمل‌آمده بين سازمان انتقال خون ايران‌ (معاونت فني و كنترل كيفي ) و آزمايشگاه بين المللي رفرانس گروه خون مركز بريستول (IBGRL) كشور انگلستان كه به عنوان مركز آموزش فني و علمي‌، نگهداري و مديريت برنامه خون‌هاي نادر سازمان بهداشت جهاني (WHO) در سطح بين المللي فعاليت مي نمايد‌، جهت پيوستن به شبكه جهاني برنامه خون‌هاي نادر International Rare Blood Donor Program ISBT اقدام گرديد.

مقدمات اين مهم با ايجاد و ارائه مستندات لازم فني و علمي‌، از شناسائي ابتدائي اهداكنندگان خون نادر در سطح استان‌هاي منتخب ‌كشور با انجام آزمايش‌هاي فنوتيپ گروه‌هاي خون با استفاده از آنتي سرم‌هاي معتبر از نظر استانداردهاي جهاني توسط آزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي ستاد مركزي سازمان انتقال خون انجام پذيرفت.

در حال‌حاضر بانك اطلاعاتي افراد با خون‌هاي نادر در سازمان انتقال خون ايران بيش از يكصد نفر مي باشد كه به شكل مستمر با جستجوي بيشتر از ميان افراد جامعه در نقاط مختلف كشور در صدد افزايش اين بانك اطلاعاتي مي باشيم.

هم اكنون در شبكه ذخيره خون‌هاي نادر بين المللي WHO/ISBT به ميزان 4000 واحد خون نادر به صورت منجمد شده موجود مي‌باشد.

در مرداد ماه 1388 معاونت فني و كنترل كيفي سازمان انتقال خون ايران با دعوت از پروفسور  G.Woodfield  رئيس و عضو كارگروه بين المللي خون‌هاي نادر International Rare Blood Donor Program ISBT، سميناري را تحت عنوان  «برقراري برنامه ملي اهداكنندگان خون هاي نادر» با همكاري بهداشت جهاني در راستاي شناساندن توانمندي علمي و فني و امكانات سازمان در موقعيت بين المللي و كشوري با شركت اساتيد و مسئولين آزمايشگاه سرولوژي اختصاصي سازمان با موفقيت برگزار نمود.

با توجه به بازديد پروفسور وودفيلد از ايران و مشاهدات  روش‌هاي استاندارد‌، امكانات و استعدادهاي بالقوه در آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي و ذخيره خون‌هاي نادر، به صورت منجمد در  80- درجه سانتيگراد از ايران جهت پيوستن به شبكه  جهاني خون‌هاي نادر دعوت به عمل آمد.

در تاريخ 03/01/1389 خانم Judith Chapman مدير اجرايي ISBT با ارسال نامه رسمي به سازمان‌، عضويت ايران را براي اولين بار در كارگروه Working Party of Rare Donors International Society of Blood Transfusion اعلام نمود. اعضاي اين كميته متشكل از افراد علمي و متخصص در موضوع ايمونوهماتولوژي و خون‌هاي نادر از 18 كشور جهان مي باشند.

برخي كشورهاي عضو به شرح ذيل مي باشند:

آمريكا‌، انگلستان‌، آفريقاي جنوبي‌، برزيل‌، نيوزلند‌، هلند‌، سوئيس‌، ايران‌، اسپانيا‌، هند‌، ژاپن‌، چين‌، آلمان‌، فنلاند‌، فرانسه‌، تايوان‌، عمان.