معاونین، مشاورین و مدیران ستادی
 

 

معاونين، مشاورين و مديران كل سازمان

معاون توسعه مدیریت و منابع:

بهادر كاظمي

http://www.ibto.ir/uploads/Maghsoodlou.jpg

معاون آموزشي و پژوهشي موسسه عالي طب انتقال خون:

دكتر مهتاب مقصودلو

http://www.ibto.ir/uploads/Sedaghat.jpg

معاون فني و فناوري‌هاي نوين:

دكتر عباس صداقت

http://www.ibto.ir/uploads/Amini.jpg

معاون تضمين كيفيت و كنترل كيفي:

دكتر صديقه اميني كافي آباد

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات:

دکتر محمد کاخکی

http://www.ibto.ir/uploads/Toge.jpg

مشاور عالي سازمان:

دكتر غلامرضا توگه

http://www.ibto.ir/uploads/shams.jpg

مشاور مدیرعامل در امور فنی سازمان:

دكتر کریم شمس اسنجان

مشاور سازمان در حوزه سلامت خون:

دكتر سيد مؤيد علویان

 http://www.ibto.ir/uploads/Baloochi.jpg

مشاور اجرايي سازمان:

دكتر فردين بلوچي

http://www.ibto.ir/uploads/Rajabi.jpg

مشاور فرهنگي و اجتماعي سازمان:

مجيد رجبي معمار

 

مشاور امور مجلس سازمان انتقال خون:

دكتر محمد جواد نظری مهر

http://www.ibto.ir/uploads/hadipoor.jpg

مشاور سازمان در امور مصرف كنندگان مستمر خون:

دكتر محمود هادي پور دهشال

http://www.ibto.ir/uploads/HajiBeygi.jpg

مشاور مدیرعامل، مديركل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و سخنگوی سازمان: 

دكتر بشير حاجي بيگي

http://www.ibto.ir/uploads/mr.hedayati.jpg

مشاور مدیرعامل و مديركل دفتر مركزي حراست:

حسن هدایت زاده

مديركل امور مالي و ذيحساب:

مسعود عبدوس

 

مدیرکل دفتر برنامه‌ريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان:

 

مديركل منابع انسانی:

محمدعلی غلامی

مديركل اداره كل پشتيباني و نگهداري تجهيزات پزشكي:

دكتر مجتبی شرفی

http://www.ibto.ir/uploads/farhood.jpg

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:

فرهود زعفراني

http://www.ibto.ir/uploads/Asghari.jpg

سرپرست دفتر حقوقي:

ابوالفضل اصغري

http://www.ibto.ir/uploads/Sharifi.jpg

مديركل دفتر نظارت فني و خدمات آزمايشگاه‌هاي مرجع و قائم مقام معاونت فني و فناوري‌هاي نوين:

دكتر شهين شريفي

http://www.ibto.ir/uploads/Seighali.jpg

مدير همكاري‌هاي بين‌الملل:

دكتر فريبا صيقلي

http://www.ibto.ir/uploads/Goodarzi-2.jpg

مدیر روابط عمومي:

محمدعلی ترابی گودرزی

http://www.ibto.ir/uploads/Sadri.jpg

مدير آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و معاون خدمات آزمایشگاه های مرجع:

دكتر آزاده صدري

 

مديرکل دفتر کنترل مستندات:

دكتر آرزو موحدی

رييس درمانگاه تالاسمی:

دكتر سید محمدرضا شاه احمد قاسمی

 

رئیس گروه بانک خون بندناف

دکتر مهین نیکوگفتار

http://www.ibto.ir/uploads/dr.heydari.jpg

مشاور سازمان در امور زنان و خانواده و رئیس مرکز پذیره نویسی سلولهای بنیادی خون ساز:

دکتر آناهیتا حیدری

 

سرپرست دفتر اعتباربخشی:

دكتر حسام رفیعی

سرپرست ارزیابی و نظارت بر فرآیندها:

دکتر زهرا آقاسی

معاون اداره کل منابع انسانی:

مسعود امیدوار

http://www.ibto.ir/uploads/Balali.jpg

معاون مديركل در راهبري فناوري:

دكتر محمدرضا بلالي

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان:

دكتر محمدمهدی سیفی

 http://www.ibto.ir/uploads/Taheri.jpg

معاون مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری:

مهندس مريم‌السادات طاهري

 http://www.ibto.ir/uploads/Sadati.jpg

معاون مديركل دفتر حقوقي:

سيد محمد ساداتي

 http://www.ibto.ir/uploads/AttarZadeh.jpg

معاون مديركل اداره كل پشتيباني و نگهداري تجهيزات پزشكي:

دكتر محمد عطارزاده

http://www.ibto.ir/uploads/Hamoon.jpg

سرپرست مركز نوآوري:

نيما هامون