شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  • ارائه آمار نتایج خونگیری، غربالگری، معافیت به علت رفتار پرخطر و خود حذفی محرمانه در مراجعات اهدا کنندگان به مراکز خونگیری به مرکز مدیریت بیماری های واگیر

شناسه خدمت: 16041586000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی       

نوع مخاطبین : -   

ماهیت خدمت: اجرایی                      

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : -                        

قوانین و مقررات بالادستی : -    

آمار تعداد خدمت گیرندگان: -

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر: یک بار در سال

نحوه دسترسی به خدمت:

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: کارشناسان سازمان انتقال خون ایران

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -

مرحله اطلاع رسانی خدمت: -               

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی    

مرحله تولید خدمت : الکترونیکی:اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)                 

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت نامه استعلام از مراکز مربوطه 2- جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تجمیع و تهیه پاسخ نامه استعلام 3- ارسال پاسخ استعلام به مرکز مربوطه