شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی بنا به درخواست سازمان غذا و دارو سالانه یک بار توسط سازمان انتقال خون صورت می گیرد. هدف از این بازرسی ها مشارکت با سازمان غذا و دارو در خصوص تمدید/ صدور پروانه فعالیت این مراکز و همچنین، کمک به ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات تولیدی مراکز پلاسمافرزیس خصوصی می باشد. برای انجام بازرسی از این مراکز، سازمان غذا و دارو از طریق نامه مشخصات مراکز پلاسمافرزیس خصوصی را به سازمان انتقال خون اعلام می دارد. سازمان انتقال خون بازرسان و زمان بازرسی هر یک از مراکز را از طریق نامه به سازمان غذا و دارو خصوصی اعلام می کند. پس از اطلاع رسانی به سازمان غذا و دارو، بازرسی در تاریخ های تعیین شده انجام شده و سپس یافته های بازرسی به سازمان غذا و دارو اعلام می گردد. اقدامات اصلاحی انجام شده توسط مراکز پلاسمافرزیس خصوصی به سازمان انتقال خون ارسال می شود. پس از بررسی اقدامات اصلاحی انجام شده توسط بازرسان، سازمان انتقال خون طی نامه ای به سازمان غذا و دارو در خصوص صدور/ تمدید پروانه فعالیت مراکز پلاسمافرزیس خصوصی اعلام نظر می کند. 

شناسه خدمت: 16061585000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: معاونت تضمین کیفیت و کنترل کیفی |||| نام دستگاه مادر: سازمان انتقال خون ایران

نوع خدمت : خدمت به کسب و کار ،خدمت به دیگردستگاه های دولتی       

نوع مخاطبین : دستگاه های اجرایی                     

نوع خدمت: نظارتی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : 1- بر اساس ایین نامه تاسیس و فعالیت مراکز خصوصی پلاسما فرزیس تولیدی 2- بر اساس ضوابط فني مراكز پلاسمافرز توليدي به روش خودكار

قوانین و مقررات بالادستی : -    

آمار تعداد خدمت گیرندگان: 7 بار در سال

متوسط  زمان ارائه خدمت: 2 ماه

تواتر: یک بار در سال

نحوه دسترسی به خدمت:

 

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

دفتر کنترل فرآیندها

دفتر کنترل فرآیندها

دفتر کنترل فرآیندها

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی


مسئول انجام خدمت: کارشناسان دفتر کنترل فرآیندهای سازمان انتقال خون ایران (خدیجه بابائی، تلفن: 82052239)

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -

مرحله اطلاع رسانی خدمت: غیرالکترونیکی               

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی:بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی                 

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت نامه درخواست بارزسی مرکز پلاسما فرزیس خصوصی از سازمان غذا و دارو 2- تنظیم لیست بازرسان و تعیین زمان های بازرسی 3- بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی 4- ارائه گزارش بازرسی مراکز پلاسمافرزیس خصوصی به سازمان غذا و دارو 5- دریافت و بررسی اقدامات اصلاحی مراکز پلاسمافرزیس خصوصی توسط بازرسان 6- اعلام نظر در خصوص صدور/ تمدید پروانه فعالیت مراکز پلاسمافرزیس خصوصی به سازمان غذا و دارو