شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. طبق درخواست آزمایشگاههای مرجع سلامت مبنی بر ارزیابی کیت، نامه درخواست ارزیابی کیت ارسال می گردد.پس از ارزیابی هزینه ملزومات الزم، نامه به آزمایشگاه مرجع سالمت ارسال می گردد. 
  2. پس از تایید هزینه، مبلغ هزینه به اطالع شرکت تامین کننده کیت رسیده و پس از واریز وجه به حساب سازمان انتقال خون نامه مربوطه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت به این سازمان منعکس می شود.
  3. پس از دریافت کیت ها از نظر ویژگی حساسیت با استفاده از نمونه های منفی و پانل های BBI مثبت مورد ارزیابی قرار میگیرد. پس از ارزیابی، نتایج به اداره مرجع سالمت ارائه می گردد.

شناسه خدمت: 16041577100

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران مدیریت کنترل کیفی ستاد |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاه های دولتی         

نوع مخاطبین : آزمایشگاه مرجع سلامت                     

ماهیت خدمت: حاکمیتی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : دریافت نمونه (کیت)

قوانین و مقررات بالادستی : دستورالعمل های مدون سازمان انتقال خون                 

آمار تعداد خدمت گیرندگان: اطلاعات محرمانه است

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر: -

نحوه دسترسی به خدمت:
 
  درخواست خدمت پیگیری خدمت دریافت نتیجه
مکان

سازمان انتقال خون ایران

آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

زمان 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه
نحوه غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی


مسئول انجام خدمت: کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی ستاد مرکزی

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -

مرحله اطلاع رسانی خدمت : غیرالکترونیکی

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی                    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی: دریافت نمونه (کیت) و ارزیابی و ارسال پاسخ

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی      

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت کیت 2- انجام آزمایشات الیزا یا تاییدی 3- ارزیابی کیت و ارسال نتایج