سوالات متداول
 

1) نحوه تقاضا برای بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی به چه شکل است؟

بازرسي از مراكز پلاسمافرزيس خصوصي بنا به درخواست سازمان غذا و دارو سالانه يك بار توسط سازمان انتقال خون صورت مي گيرد.

2) این خدمت به چه گروه هایی ارائه می شود؟

این خدمت به کسب و کارها و دستگاه های دولتی ارائه می شود.

3) چه مدارکی برای درخواست این خدمت لازم است؟

آيين نامه تاسيس و فعاليت مراكز خصوصي پلاسمافرزيس توليد و ضوابط فني مراكز پلاسمافرز توليدي به روش خودكار