مدیران کل انتقال خون سراسر کشور
 

رديف

اداره کل

مدير کل/سرپرست

1

آذربايجان شرقي

دكتر وحیدمثمر

2

آذربايجان غربي

دکتر مجتبی قهرمان رضاییه

3

اردبيل

دکتر بابک رضازاده

4

اصفهان

دكتر مجيد زينلي

5

البرز

دکتر محمدرضا مهدیزاده

6

ايلام

مهدی اکبری ده بالایی

7

بوشهر

دكتر نرگس عبیدی

8

تهران

دكتر سید مرتضی طباطبایی

9

چهار محال بختياري

دكتر محمد ملک محمدی فرآدنبه

10

خراسان رضوي

دکتر حمید رضا اسلامی

11

خراسان جنوبي

دكتر محمدرضاعاملي

12

خراسان شمالي

دكتر احسان روشن روان

13

خوزستان

دكتر عبدالعزیز فقهی

14

زنجان

دكتر سيامك اسدي

15

سيستان و بلوچستان

دكتر سهيلا خسروي

16

سمنان

پژمان صالحی فر

17

فارس

دكتر مسعود ترابی اردکانی

18

قزوين

دكتر محمدحسین برادران

19

قم

دكترمرتضي نوريان بيدگلي

20

كردستان

دكتر محمدسعيد كريميان

21

كرمان

دكتر روح الله میرزایی خلیل آبادی

22

كرمانشاه

دكتر ابراهيم سلطانيان

23

كهگيلويه‌وبويراحمد

دكتر رستم حسن زاده

24

گلستان

دكتر ميرمحمدعلي‌حسيني

25

گيلان

دكتر احمد مرادی

26

لرستان

دكتر امید علی عادلی

27

مازندران

دكتر اسماعيل پورياني

28

مركزي

دكتر فاطمه سادات مهدوياني

29

هرمزگان

دكتر  ايمان زارعي

30

همدان

دكتر افشين محمدي

31

يزد

دكتر نقي تقوايي