مدیران کل انتقال خون سراسر کشور
 

رديف

اداره کل

مدير کل/سرپرست

1

آذربايجان شرقي

دكتر وحیدمثمر

2

آذربايجان غربي

دکتر مجتبی قهرمان رضاییه

3

اردبيل

دکتر شراره دژکام

4

اصفهان

دكتر مجيد زينلي

5

البرز

دکتر محمدرضا مهدیزاده

6

ايلام

دکتر سحر سنایی

7

بوشهر

دكتر نرگس عبیدی

8

تهران

دكتر سید مرتضی طباطبایی

9

چهار محال بختياري

دكتر محمد ملک محمدی فرآدنبه

10

خراسان رضوي

دکتر حمید رضا اسلامی

11

خراسان جنوبي

دكتر محمدرضاعاملي

12

خراسان شمالي

دكتر حسین زارع

13

خوزستان

دكتر عبدالعزیز فقهی

14

زنجان

دكتر سيامك اسدي

15

سيستان و بلوچستان

دكتر سهيلا خسروي

16

سمنان

دکتر اسفندیار عزیزی

17

فارس

دكتر مسعود ترابی اردکانی

18

قزوين

مهدی اکبری ده بالایی

19

قم

دكترمرتضي نوريان بيدگلي

20

كردستان

دكتر محمدسعيد كريميان

21

كرمان

دكتر روح الله میرزایی خلیل آبادی

22

كرمانشاه

پژمان صالحی فر

23

كهگيلويه‌وبويراحمد

دكتر رستم حسن زاده

24

گلستان

دكتر سید صادق بنی عقیل

25

گيلان

دكتر بابک پاکدل خوش اخلاق

26

لرستان

دكتر غلامرضا حامدی

27

مازندران

دكتر اسماعيل پورياني

28

مركزي

دكتر فاطمه سادات مهدوياني

29

هرمزگان

دكتر  ايمان زارعي

30

همدان

دكتر افشين محمدي

31

يزد

دكتر نقي تقوايي