تماس با ما
 

 

مركز تلفن:82050

نشاني:بزرگراه شيخ فضل‌اله نوري- تقاطع بزرگراه شهيد همت- جنب برج ميلاد- سازمان انتقال خون ايران

صندوق پستي:1157-14665

دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به پیشنهادات: 88601579 و 88601589

پست الكترونيك:

مدیرعامل سازمان                                                         pourfa@ibto.ir

روابط عمومی                                                               info@ibto.ir

دفتر برنامه‌ريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان                      ehda@ibto.ir