تماس با ما
 
تماس با هماتولوژي

شماره تماس: 88601606

نشاني: آزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي، ساختمان ستاد مركزي، بلوك A، طبقه سوم، بزرگراه همت، تهران

ايميل: info@ibto.ir و IIRL@ibto.ir

پاسخگو: مصطفي مقدم، رئيس آزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي و انجماد خون

سازمان در يك نگاه
  • تاريخچه، شاخص هاي كلي، روش كار و دستاوردها

    تاريخچه، شاخص هاي كلي، روش كار و دستاوردها

  • مديريت استراتژيك

    مديريت استراتژيك

  • گفت و گو با بنیانگذار سازمان

    گفت و گو با بنیانگذار سازمان

اطلاعیه ها