اطلاعیه آزمون های استخدامی فراگیر مشترک دستگاههای اجرایی
 

اطلاعیه آزمون های استخدامی فراگیر مشترک دستگاههای اجرایی

مورخ 1396/6/3 سازمان انتقال خون ایران

 

احتراماً پیرو اطلاعیه های قبلی، به این وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان به میزان سه برابر ظرفیت که مصاحبه تخصصی را انجام داده می رساند نمرات مصاحبه مذکور توسط این سازمان در پورتال سازمان سنجش ثبت گردید. لذا نتیجه نهایی متعاقبا" پس از بررسی و ویرایش سازمان سنجش در سایت فوق اعلام خواهد شد.

ضمناً فرآیند بعدی استخدام پس از اعلام اسامی پذیرفته گان توسط سایت سازمان سنجش، از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهدشد.