• گزارش تصویری: همایش بزرگ کارگزاران نظام سلامت، 14 شهریور 96

  • گزارش تصویری: پانزدهمین گردهمایی مسئولین دفاتر جذب و برنامه ریزی ادارات کل انتقال خون سراسر کشور، 13 شهریور 96

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از انتقال خون استان همدان، 9 شهریور 96

  • گزارش تصویری: تقدیر از برگزارکنندگان و همکاران اصلی فعالیت های مرکز همکار WHO، دوره اول، 5 شهریور 96

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از خبرگزاری آنا، 1 شهریور 96

  • گزارش تصویری: دویست و سی و پنجمین مجمع مدیران کل منابع انسانی قوای سه گانه، 30 مرداد 96