آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11649
 
آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11649 تاریخ ثبت : 1396/11/11
طبقه بندي :
عنوان : آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11649
متن آگهي :

سـازمان انتقال خون ايـران در نظر دارد طي مناقصه عمومي يك مرحله اي، انجام سرويس ، نگهداري ، تعميرات ، نظافت و راهبري تاسيسات مكانيكي ، الكتريكي ، بهداشتي ، برودتي، آبرساني و حرارتي ساختمان ستاد مركزي، ساختمانهاي جانبي و ساختمان درمانگاه تالاسمی خود را به شركتهاي داراي صلاحيت حداقل رتبه 3 ( 3-1) در زمينه تاسيسات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شماره سامانه  200963000000020 واگذار نمايد.

تاريخ انقضاء : شنبه 28 بهمن 1396
فايل الحاقي : Download
تعداد نمایش : 45 <<بازگشت