آگهـي تجدید دوم مناقصه عمومـي شمـاره 95/11605
 
آگهـي تجدید دوم مناقصه عمومـي شمـاره 95/11605 تاریخ ثبت : 1395/10/20
طبقه بندي :
عنوان : آگهـي تجدید دوم مناقصه عمومـي شمـاره 95/11605
متن آگهي :

سـازمان انتقال خون ايـران در نظر دارد تجدید دوم  مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد 8000 ست کیسه پولد پلاکت فیلتردار مورد نياز خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شماره سامانه 200953000000037 برگزار نمايد.

تاريخ انقضاء : دوشنبه 11 بهمن 1395
فايل الحاقي : Download
تعداد نمایش : 105 <<بازگشت