آگهـي مناقصـه عمومـي شمـاره 95/11616
 
آگهـي مناقصـه عمومـي شمـاره 95/11616 تاریخ ثبت : 1395/10/18
طبقه بندي :
عنوان : آگهـي مناقصـه عمومـي شمـاره 95/11616
متن آگهي :

سـازمان انتقال خون ايـران در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد 33 رديف انواع تستهای آزمایشگاهی کمیلومینسانس مورد نياز خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شماره سامانه 200953000000036 برگزار نمايد.

تاريخ انقضاء : سه شنبه 5 بهمن 1395
فايل الحاقي : Download
تعداد نمایش : 141 <<بازگشت