گزارش تصويري
 

دوشنبه 24 آبان 1395 - 0:0
رونمائی از مرکز جامع اهداء استان سمنان، 23 آبان 95