گزارش تصويري
 

سه شنبه 23 آبان 1396 - 0:0
حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون در کنار اهداکنندگان خون و کارکنان زحمتکش اداره کل انتقال خون استان تهران، 22 آبان 96