گزارش تصويري
 

چهار شنبه 24 آذر 1395 - 0:0
کنفرانس بهبود فرایند زنجیره انتقال خون و بازدید مدیرعامل سازمان از اداره کل انتقال خون استان تهران در حاشیه کنفرانس