• گزارش تصویری: امضای تفاهم نامه سازمان انتقال خون با اورژانش کشور برای استفاده از خون O منفی در اورژانس پیش بیمارستانی، 22 اسفند 95

  • گزارش تصویری: گشایش بخش های جدید در اداره کل انتقال خون استان تهران، 17 اسفند 95

  • گزارش تصویری: اولین دوره مسابقات کشوری حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه کارکنان و دانشجویان سازمان انتقال خون، 8 اسفند 95

  • گزارش تصویری: اولین دوره جامع تربیت مربی آموزش مشاوره اهدا، 2، 3 و 4 اسفند 95

  • گزارش تصویری: سمینار ملی بانک های خون بیمارستان، 30 بهمن و 1 اسفند 95

  • گزارش تصویری: افتتاح آزمایشگاه جامع ژنوتایپ گروه های خون، 29 بهمن 95