يکشنبه, 25 بهمن 1394
فهرست اصلی

ضرورت اهداي خون

ضرورت اهدای خون

خون سالم، نجات دهنده زندگی است. همه روزه، در سراسر جهان بسياری از افراد به خون و فرآورده های خونی نياز دارند، به طوري که از هر سه نفر مردم دنيا، يک نفر در طول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده های خونی پيدا می کند.

بارزترين مثال برای موقعيت هايي که در آن نياز مبرم به خون پيدا می شود عبارت است اززمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظير تصادفات رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی. همچنين خانم های باردار در حين زايمان، نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می شوند، نيازمند به خون می باشند. از طرفی بيماران مبتلا به سرطان که تحت شيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده های آن هستند. بسياری از ديگر بيماران، مانند بيماران تالاسمي و هموفيلي نيز ناگزيرند برای بهره مندی از يك زندگی نسبتاً طبيعی برای تمامی عمر به شکل منظم خون يا فرآورده هاي خوني دريافت نمايند. درسراسرجهان هرسال 600 هزار مادر دراثر پي آمدهاي حاصل ازحاملگي جان خودرا از دست مي دهند. حدود 25 در صد از اين مرگ ها به خاطر از دست دادن خون است و بسياري از اين زنان اگر خون سالم در اختيارشان قرار مي گرفت زنده مي ماندند.

در هر ثانيه يك نفر از ساكنان كره زمين از همه سنين و تمام نژاد ها براي ادامه حيات به انتقال خون نياز دارند. دلايل نياز براي انتقال خون متفاوت بوده، اما نياز به خون و فرآورده هاي خوني به صورت مداوم وجود داشته و به طور مرتب هم در حال افزايش است. هم چنانچه كه كشورهاي در حال توسعه امكانات تشخيصي  و درماني خود را در مورد درمان بيماري هاي گوناگون، مانند انواع سرطان ها گسترش مي دهند، بيشتر به تزريق خون احتياج پيدا كرده و اين نياز هم به طور مستمر افزايش مي يابد. همين طور پيشرفت هاي فن آوري در كشورهاي صنعتي و پيشرفته باعث مي گردد كه اقدامات درماني  جديد ابداع شده و به تبع آن نياز به خون و فرآورده هاي خوني بيشتر گردد.

در حال حاضر، با وجود پيشرفت های چشم گير در زمينه علم پزشكي هنوز هيچ گونه جاي گزين مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسان های نيكو کار اهدا می شود، می تواندجان انسان های ديگر را از مرگ نجات بخشد. عدم وجود جاي گزين مناسب برای خون، محدود بودن مدت زمان نگه داری خون و فرآورده های خونی و هميشگی بودن نياز به خون و فرآورده های آن سبب شده تا اهدای خون از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار شود.

معمولا به دنبال بروز خونریزی ، دستگاه خون ساز فعال شده و شروع به جای گزین کردن خون از دست رفته می کند. اما در مواردی که خونریزی خیلی شدید باشد، یا در برخی بیماری هایی که دستگاه خون ساز بدن را درگیر می کنند، سیستم خون سازی قادر به جای گزینی خون از دست رفته نیست. در چنین شرایطی ، تنها اهدای خون توسط یک داوطلب سالم و تزریق خون او می تواند در لحظات مرگ و زندگی ، نجاتبخش یک انسان نیازمند باشد.

شما ممکن است در تعطيلات نوروزی و يا تعطيلات تابستانی آنقدر مشغول برنامه ريزی برای اوقات فراغت خود وترتيب دادن مسافرت ها و برنامه های تفريحی شوید که در آن روزهای خاص از اهدای خون غافل شوید، اما هيچ گاه نبايد فراموش کنيد که بيماری، سوانح و تصادفات هرگز تعطيل پذير نيستند و مطمئن باشيد که سازمان انتقال خون در کنار بيماران نيازمند، در همه اين روزها، بی صبرانه منتظر حضور شما خواهد بود.

علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون

a.safarifard@ibto.ir

 


پورتال سازمان انتقال خون ايران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب

snake