روز ملی انتقال خون و پایان فرصت شرکت در کمپین اهدای خون

 • گزارش تصویری: پیوستن مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی سازمان به کمپین اهدای خون، 30 خرداد 95

  زمان حمزه پور

 • گزارش تصویری: مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون (2)، 25 خرداد 95

  الهام اعتمادی

 • گزارش تصویری: مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون (1)، 25 خرداد 95

  خبرگزاری ایرنا

 • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از انتقال خون استان کرمانشاه، 17 خرداد 95

 • گزارش تصویری: فتح قله 4200 متری چوپار در استان کرمان توسط کوهنوردان سازمان انتقال خون

 • گزارش تصویری: بازدید معاون فنی و فناوری های نوین سازمان از انتقال خون گلستان، 9 خرداد 95