24 خرداد، روز جهانی اهداکننده خون

  • گزارش تصویری: کارگاه منطقه ای رویه های مطلوب تولید در انتقال خون، روز دوم، 26 اردیبهشت 96

  • گزارش تصویری: کارگاه منطقه ای رویه های مطلوب تولید در انتقال خون، روز نخست، 25 اردیبهشت 96

  • گزارش تصویری: دیدار صمیمانه مدیرعامل سازمان با اعضای هیات علمی و اساتید موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون به مناسبت روز معلم، 12 اردیبهشت 96

  • گزارش تصویری: افتتاحیه سردخانه های نگهداری پلاسما در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون، 4 اردیبهشت 96

  • گزارش تصویری: مراسم روز علوم آزمایشگاهی با حضور همکاران علوم آزمایشگاهی سازمان انتقال خون، 2 اردیبهشت 96

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از اداره کل انتقال خون استان خوزستان، 30 فروردین 96